KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ PROJE YARIŞMASI

KTO Karatay Üniversitesi Proje Yarışması

Fikir ve Proje Yarışması Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

Ön değerlendirmenin yapıldığı jüride, fikir ve projelerin geliştirilmesi ön görülen unsurları belirlendi. Bu unsurların detaylandırılarak fikir ve projelerin geliştirilmesi amacıyla birebir mentörlük verilecektir. Mentörlük sonunda yapılacak olan değerlendirme ile yatırım potansiyeli olan fikir ve projeler yarışmaya devam etme hakkı elde edecektir. Böylece katılımcılar fikir ve projelerini yatırımcılardan destek alarak gerçeğe dönüştürme fırsatı yakalayacaktır.

Ön değerlendirme sonucu mentörlük sürecine geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi:

  Ad Soyad Fikir ve Proje Başlığı
1 C*** B*** E*** M*** Ş*** İ***
2 M*** B*** G*** B*** R***
3 A*** Ö*** C*** B*** S*** Y*** T*** M***
4 N*** T*** U*** E***
5 F*** N*** Y*** Y*** İ*** H*** K***
6 E*** E*** O*** Y*** D***
7 Y*** Ö*** S*** T***
8 A*** S*** Ş*** K***
9 G*** Y*** E***
10 R*** A*** A*** D***

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KTO Karatay Üniversitesi, proje odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerinin girişimcilik fikirlerini desteklemekte ve bu konuda bir proje yarışması düzenlemektedir. Bir fikri veya projesi olan öğrencilerimiz, melek yatırımcılarla bir araya getirilerek fikir ve projelerine destek bulabilecek ve gerçeğe dönüştürebilecektir.

1. YARIŞMANIN ADI

“KTO Karatay Üniversitesi Proje Yarışması”

2. TANIMLAR

Bu şartnamede geçen:
Üniversite; KTO Karatay Üniversitesi’ni
Yarışma; KTO Karatay Üniversitesi Proje Yarışması’nı
Yarışmacı; Yarışmaya başvuran tüm katılımcıları
Melek Yatırımcı; Projelerin sunulabileceği Konya Ticaret Odası üyelerinden oluşan yatırımcıları ifade etmektedir.

3. YARIŞMANIN KONUSU

“KTO Karatay Üniversitesi Proje Yarışması”, KTO Karatay Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile KTO Karatay Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü tarafından düzenlenen bir fikir, proje yarışmasıdır. Yarışmaya katılan öğrenciler, projelerini melek yatırımcılar karşısında sunarak projelerine destek alabileceklerdir.
Yarışma mühendislik, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri olmak üzere üç tematik alanda düzenlenmektedir.

4. YARIŞMANIN AMACI

KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin araştırma ve proje kültürü ilgi ve anlayışına katkıda bulunmak, öğrencilerimizi proje üretme ve geliştirmeye özendirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin fikir ve projelerine maddi destek bulmak ve girişimcilik fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için yatırımcı ve öğrencilerimizi bir araya getirmek amaçlanmaktadır.

5. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya KTO Karatay Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm ön lisans-lisans öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya katılım bireysel olarak ya da takım hâlinde olabilir. Takımlar istenilen sayıda öğrenciden oluşabilir.
 • Her yarışmacı birden fazla fikir ve proje ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmada birey ya da takım fark etmeksizin bir akademik danışman desteği alınabilir. Danışman bilgisi başvuru formunda belirtilmelidir. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ancak danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir.
 • Yarışmaya tüm öğrencilerimiz teorik ya da uygulama projeleri ile katılım sağlayabilir.
 • Yarışmacıların ortaya koydukları fikir ve projelerde özgün olmaları şartı aranmaktadır.

6. YARIŞMAYA BAŞVURU

 • Yarışmaya başvurular, yalnızca online olarak https://yarisma.karatay.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
 • Katılımcıların elektronik posta, sosyal medya kanalları veya başka yollarla ileteceği fikir ya da söylemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Fikir veya projeler, açık ve anlaşılır bir dille yazılarak, pdf şeklinde sisteme yüklenecektir.

7. DEĞERLENDİRME

Projeler, her alan için ayrı ayrı oluşturulacak jüriler tarafından “Proje Özeti ve Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu şekilde ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler proje sergisine davet edileceklerdir.

8. ÖDÜLLER

Fikir veya projesi beğenilen öğrenciler, direkt yatırımcılardan destek alarak fikir ve projelerini gerçeğe dönüştürme fırsatı elde edebileceklerdir.

9. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın ilanı 29 Nisan 2022
Yarışma Tarih Aralığı 29 Nisan 2022-27 Mayıs 2022
Ön Değerlendirme 30 Mayıs 2022-03 Haziran 2022
Sergi ve Sunum 06-10 Haziran 2022

10. YARIŞMA SEKRETERYASI

Yarışmacılar yarışmayla ilgili detaylı bilgi almak için Teknoloji Transfer Ofisi ile Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü’ne başvurabilir.

Tunahan AKYOL Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü [email protected] 444 12 51 / 7727
Mustafa AKGÜNEŞ Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü [email protected] 444 12 51 / 7645

11. DİĞER ESASLAR

 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranır. Yarışmacılar, fikir ve projelerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışma ya da platformda sunulmadığını baştan kabul eder. Özgün olmadığı tespit edilen projeler ön değerlendirme neticesinde elenir ve sergide sunulmaz.
 • Yarışma kapsamında değerlendirmeye sunulan fikir ve projelerde, siyasi amaçlara hizmet etmemek, sakıncalı ve zararlı ifadeler içermemek, genel ahlak kurallarına uymak şartları aranır.
 • Yarışma şartnamesine uygun olmayan fikir ve projeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Tüm katılımcıların fikir ve projeleri Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğünde arşivlenir ve saklanır.
 • Katılımcılar, bu şartnamede yer alan tüm koşulları eksiksiz şekilde kabul etmiş sayılır.